Aizkrauklē LLKC seminārs

7. decembrī pulksten 10:00  Aizkraukles pilsētas kultūras namā — LLKC Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs  par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem,  ES un valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām 2018. gadā.

10:00 – 11:00 - nodokļu normatīvu aktualitātes 2018. gadā. Sandra Podniece, VID NP Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore

11:00 – 13:00 -  LDC prezentācija. Pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Tipiskākās kļūdas pārraudzības lapu aizpildīšanā. Lecināšanas datu paziņošana elektroniskajā vidē. Jaunākā informācija par datu ievadīšanu LDC datu bāzē un darbībām elektroniskajā vidē.  Daina Lodiņa, LDC ciltsdarba nodaļas vadītāja.

13:00 - 13:30 - kafijas pauze.

13:30 – 15:00 - ciltsdarba programma piena un gaļas lopkopībā. Vaislinieka izvēles kritēriji ganāmpulka atražošanai – piena, gaļas lopkopībā. Sigita Lukaže,
A/S Kurzemes CMAS ciltsdarba speciāliste.

15:00 – 15:30 - debates, jautājumi, priekšlikumi.

Afiša