Aizkrauklē Uzņēmēju tikšanās

Trešdien, 15.novembrī, plkst. 10:00 domes sēžu zālē, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, notiks ikmēneša uzņēmēju tikšanās.

Darba kārtībā:
10:00-10:40 - informācija uzņēmējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt trešo valstu imigrantus (Gunita Bērza, Alvis Šķenders, biedrība "Patvērums «Drošā māja»",  Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunkts "Zemgale" Jelgavā);

10:40-11:20 - uzņēmēju un zinātnieku sadarbības iespējas (Mairita Pauliņa, Zemgales uzņēmējdarbības centrs);

11:00-11:30 par «Pārnovadu uzņēmēju dienas 2018» un citas aktualitātes (Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības plānotāja Ilona Kāgane).

Afiša