Aizkraukles jauniešu domes organizēts pasākums

Aizkrauklē
17. janvārī pulksten 17 Aizkraukles Interešu izglītības centrā — Aizkraukles jauniešu domes organizēts pasākums.

Afiša