Aizkraukles novada dambretes turnīra sērija

11. novembrī plkst. 10 — Aizkraukles novada dambretes turnīra sērija.

Afiša