Koknesē piemiņas pasākums politiski represētajiem

24. martā pulksten 14.30 kultūras namā — piemiņas pasākums politiski represētajiem. Pulcēšanās pie piemiņas akmens.

Afiša