Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Mēs, tauta”

Līdz 24. novembrim Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Mēs, tauta”. Izstādē atspoguļots Latvijas attīstības ceļš pēdējos 25 gados, īpaši uzsverot sabiedrības līdzdalības nozīmi un būtiskākās pārmaiņas pirms un pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Daudz uzmanības izstādē veltīts Trešās atmodas notikumiem, šo norišu sekām, to dažādajiem vērtējumiem un līdzdalībnieku emocijām.

Afiša