Mazzalvē lāpu gājiens uz Piemiņas laukumu

11. novembrī pulksten 17 no Mazzalves pamatskolas — lāpu gājiens uz Piemiņas laukumu.

Afiša