Mazzalvē Latvijas Republikas gadadienai veltītais svinīgais pasākums ar koncertu

14. novembrī pulksten 14 Mazzalves pagasta pārvaldes zālē — Latvijas Republikas gadadienai veltītais svinīgais pasākums un Mazzalves pagasta pašdarbības kolektīva koncerts.

Afiša