Neretā lāpu gājiens uz Ķesteru kapiem un piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavalieru kapavietām

11. novembrī pulksten 17 no Neretas kultūras nama — lāpu gājiens uz Ķesteru kapiem un piemiņas brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavalieru kapavietām.

Afiša