Pļaviņās Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembrī pulksten 17 Dzirnavu ielā 4, pie piemiņas akmens — Lāčplēša dienas lāpu gājiens un piemiņas brīdis brīvības cīnītāju atdusas vietā Pļaviņu Bārukalna kapos.

Afiša