Pļaviņās  Romas katoļu baznīcā koncerts

Plaviņās 17. decembrī pulksten 12 Pļaviņu Romas katoļu baznīcā — baznīcas 10 gadu jubilejas svinības. Svētā Mise ar v. em. Jāni Kardinālu Pujatu un priesteri Ingaru Stepkānu. Pēc tam —  koncerts ar Ievas Lazdānes trio un sadraudzības stunda.

Afiša