Sērenē lielās egles iedegšana

Sērenē 8. decembrī pulksten 18 pagasta centrā — lielās egles iedegšana kopā ar biedrību “Baltaine”.

Afiša