Skrīveros lāpu gājiens uz Kureliešu piemiņas akmeni

11. novembrī pulksten 17 no kultūras centra — lāpu gājiens uz Kureliešu piemiņas akmeni.

Afiša