Sunākstē koncerts par godu Latvijai

16. novembrī pulksten 19 saieta namā — koncerts par godu Latvijai. Piedalīsies Sunākstes pamatskolas un saieta nama bērnu un pieaugušo pašdarbības kolektīvi, Daudzeses pagasta sieviešu koris “Daudzeva” un dāmu deju kolektīvs “Kvēlziedes”.

Afiša