Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri

Staburagā 17. oktobrī pulksten 18 saieta namā — tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri. Pasākumu kuplina “Aizezeres muzikanti”.

Afiša