Vallē literatūras izstāde “20. janvāris —1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”

No 17. līdz 24. janvārim bibli­otēkā — literatūras izstāde “20. janvāris —1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.

Afiša