Vecmeistaru peldēšanas sacensības “Kokneses rudens”

11. novembrī plkst. 10 — vecmeistaru peldēšanas sacensības “Kokneses rudens”.

Afiša