Līdz janvāra beigām jāsaskaita dzīvnieki

Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka pārskats par situāciju ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu no šī gada 1. janvāra ir jāiesniedz līdz 31. janvārim.

Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām. Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām) un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri). Līdz janvāra beigām jāiesniedz arī pašpatēriņa cūku kopsavilkuma dati uz 2016. gada otro pusgadu. Par pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.

Dzīve laukos