NVA Aizkraukles filiāle aicina pieteikties bezdarbniekus apgūt galdnieka profesiju

NVA Aizkraukles filiāle aicina pieteikties bezdarbniekus apgūt galdnieka profesiju (ar iepriekš iegūtu vismaz pamatizglītību, profesionālās tālākizglītības apmācībā Pilotprojekta ietvaros)

Apmācību ilgums: 4 mēneši (640 stundas)

Apmācības notiks: Aizkraukles profesionālajā vidusskolā

Mērķa grupa:

    bezdarbnieki, kuri vecāki par 45 gadi
    bezdarbnieki, kuri ir bez darba vismaz 12 mēneši

Bezdarbnieks saņem:

    stipendiju (99,60 euro mēnesī)
    mobilitātes pabalstu līdz 100 euro mēnesī visu apmācības laiku, ja no deklarētās dzīvesvietas līdz mācību iestādei ir vismaz 20 km, un vismaz 6 mēnešus ir deklarējies dzīvesvietā.

Beidzot apmācības, iegūst:     2. kvalifikācijas līmeņa galdnieka apliecību

Pieteikties:

    NVA Aizkraukles filiāles 17. kabinetā pie koordinējošās ekspertes Sintijas Kronentāles, tālrunis:26603238;
    NVA Aizkraukles filiāles 16. kabinetā pie aģentēm;
     savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Ekonomika