NVA Aizkraukles filiāle informē darba devējus

Nodarbinātības Valsts aģentūras Aizkraukles filiāles vadītāja Biruta Škutāne aicina darba devējus piedalīties NVA pasākumos. 

Informācija par tiem uzskatāmi lasāma pievienotajos prezentācijas materiālos.

Ekonomika