Daudzevā trešie teātra svētki

Daudzevas saieta namā 25. februārī notika trešie Teātra svētki “Spēlē, spēlē, ko tu spēlē...”. Tajā piedalījās seši kolektīvi, un mājinieku viesus uzņēma olimpiskā garā —  veica dopinga kontroli. Noslēgumā kolektīvi saņēma kausu.

Visas dienas garumā skatītājiem bija iespēja noskatīties sešas izrādes: Ritas Missūnes lugu “Nopietni kā anekdotē” Biržu teātra grupas “Birzīte” (režisore Inguna Ļevāne) izpildījumā, Andreja Skaiļa “Labo gariņu” Aknīstes amatierteātra sniegumā (Veronika Papaurele), Babītes novada amatierteātris “Kalambūrs” rādīja Kristiānas Štrāles–Dreikas lugu “Šķīstības solījums” (Sandra Straupe), Monikas Zīles lugu “Trīs košas dāmas” piedāvāja Daudzevas amatierteātris, Kokneses amatierteātris rādīja Justīnes Kļavas “Dāmas” (abus kolektīvus vada Inguna Strazdiņa), Lielvārdes Tautas teātris — Eižena Labiša lugu “Briesmu darbi Lursīna ielā (Kārlis Lišmanis).

“Katrā reizē aicinām viesus, kuri varētu parādīt mazliet augstāku sniegumu, lai redzam, uz ko tiekties. Šoreiz tāds kolektīvs bija Lielvārdes Tautas teātris,” saka Daudzevas un Kokneses amatierteātra režisore Inguna Strazdiņa.

Teātris