Laikraksts "Staburags"

Adrese: Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, LV-5101.

Izdevējs:
SIA "Staburags".

Iznāk kopš 1967. gada 2. aprīļa.

Reģistrācijas nr.
LV 48703000531.

Konta nr.
LV 15UNLA0035900467223.
AS "SEB banka"

Interneta portāl
s: www.staburags.lv.

Laikraksts iznāk otrdienās un piektdienās.

Redakcijas tālr.: 651 22077; 22001512.

Reklāmas nodaļas tālr.: 651 22077; 29424616; e-pasts: aka@staburags.lv.

Par reklāmas saturu atbild tās iesniedzējs.


E-pasts: online@staburags.lv

Redakcija
Agita Grīnvalde-Iruka
Laikraksta "Staburags" galvenā redaktore 65 122 077
26 544 160
agita@staburags.lv
Ināra Sudare Lapu redaktore, galv. red. vietn. 65 122 077
29 759 960
inara@staburags.lv
Guna Mikasenoka
Portāla redaktore, galv. red. vietn. 65 122 077
29 424 616
guna@staburags.lv
Irēna Nagle Datormaketētāja 65 122 077
29 424 616
irena.n@staburags.lv
Inga Patmalniece
Reportiere 65 122 077
22 001 512
inga@staburags.lv
Ginta Grincēviča
Reportiere
22 001 512 ginta@staburags.lv


Līga Patmalniece Reportiere 65 122 077
22 001 512
liga@staburags.lv
Sandra Pumpure Reportiere 65 122 077
22 001 512
sandra@staburags.lv
Elita Brovacka
Reportiere
65 122 077
22 305 633
elita@staburags.lv
Imants Kaziļuns Reportieris 65 122 077
22 001 512
imants@staburags.lv
Iveta Skaba
Korektore
65 122 077
29 424 616
aka@staburags.lv
Silvija Karpoviča Reklāmas nodaļas vadītāja 65 122 077
29 150 272
silvija.k@staburags.lv
Solveiga Ivanova Pārdošanas nodaļas vadītāja 65 122 077
29 150 272
solveiga@staburags.lv
Karīna Žiško Administratore 65 122 077
29 424 616
aka@staburags.lv