Koknesē fotoizstāde “Viena diena Iršu pagastā”

Līdz 20. septembrim Kokneses bibliotēkā apskatāma fotoizstāde “Viena diena Iršu pagastā”.


Kā jau "Stabruags" informēja, 2016. gada 9. septembrī, visu diennakti, pieci uzaicinātie fotogrāfi un visi interesenti fiksēja Iršu pagasta dzīvi visā tās daudzveidībā. Fotoakcijas laikā tapušie attēli kopā ar autoru paskaidrojošo tekstu nodoti glabāšanā novadpētniecības ekspozīcijā Pērses sākumskolā, Iršu bibliotēkā, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā “Kalna Ziedos”.


Autori  materiālus nodeva glabāšanai un izmantošanai bez maksas, saglabājot autortiesības.

Kultūra