Atbalsts lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

Lauku atbalsta dienests no 21. novembra līdz 21. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē, lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Nauda paredzēta saimniecību ekonomiskās darbības rādītāju un konkurētspējas uzlabošanai, kā arī kooperācijas attīstībai, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Ieguldījumu pārstrādē mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infra­struktūras attīstībā paredzēts infrastruktūras, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanai, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanai.

Latvijā un pasaulē