Pieprasījumi par piena ražošanas samazināšanu

Pretendentiem, kuri pieteikušies ES atbalstam piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu pirmajā kārtā, sākot no 20. janvāra, jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu.

Pieprasījumu varēs iesniegt līdz 14. februārim.Tajā jānorāda faktiskais piena ražošanas samazinājums laika periodā no pagājušā gada 1. oktobra līdz 31. decembrim salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2015. gadā. Ja šo pieprasījumu neiesniegs, tad atbalstu neizmaksās. Pieprasījumus ar nokavējumu nepieņems.

Latvijā un pasaulē