Administratīvo komisiju turpinās vadīt Einārs Zēbergs

Aizkraukles novada domē apstiprināta Administratīvā komisija septiņu cilvēku sastāvā, kuru turpinās vadīt tagadējais novada domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs.

Maija Kesmina būs komisijas vadītāja vietniece, Laura Mikulova – sekretāre. Komisijā darbosies bērnu tiesību aizsardzības inspektore Inga Albiņa, Valsts policijas pārstāvis, pirmo reizi komisijas darbā iesaistījusies Skaidrīte Garnele no sociālā dienesta un bijusī skolotāja, aktīva dzīvnieku tiesību aizstāve Mirdza Vainovska. Einārs Zēbergs domes sēdē deputātiem skaidroja, ka Administratīvā komisija skata jautājumus, kas saistīti ar saistošo noteikumu ievērošanu, sabiedrisko kārtību un administratīvajiem pārkāpumiem.

Pēdējā laikā Administratīvās komisijas uzmanības lokā arvien biežāk nonāk jautājumi, kas saistīti ar nepilngadīgo smēķēšanu, alkohola lietošanu, līdz ar to arī vecāku pienākumu nepildīšanu. Viņš atgādināja, ka arī deputāti ir tiesīgi sastādīt administratīvo protokolu par konstatētu pārkāpumu, lai gan neviens deputāts līdz šim šādu iespēju nav izmantojis.

Novadu ziņas