Aizkrauklē plāno atvērt šūšanas darbnīcu

Skrīveros reģis­trētais individuālais komersants “Radošā darbnīca Daugava” vēlas nomāt telpu Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, šūšanas darbnīcas ierīkošanai. SIA “Lauma A” ir izstrādājusi nomas maksas aprēķinu, kas ēkai Lāčplēša ielā ir 1,80 eiro par kvadrātmetru.

Saskaņā ar likumu pašvaldības manta var tikt iznomāta  rakstveida vai mutiskā izsolē, tādēļ Aizkraukles novada dome nolēma iznomāt telpu 13,9 kvadrātmetru platībā, nomnieku noskaidrojot izsolē. Dome noteica nomas objekta nosacīto nomas maksu — 1,80 eiro  (kā arī jāmaksā  pievienotās vērtības nodok­lis) par vienu kvadrātmetru mēnesī, izsoles solis būs 10% no nosacītās nomas maksas apmēra. Dome arī apstiprināja nomas tiesību izsoles noteikumus. Nedzīvojamo telpu izsoles komisijas priekšsēdētājs būs domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs, komisijā darbosies juriste Lilija Grundšteina un nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte Stepiņa.

Novadu ziņas