Aizkraukles novada iedzīvotājus lūdz aizpildīt elektroniski anketu

Sabiedrības integrācijas fonda veiktā pētījuma "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos" ietvaros Aizkraukles novada pašvaldība lūdz Aizkraukles novada iedzīvotājus aizpildīt elektroniski anketu: http://webanketa.com/forms/68s36d1j74qparhh6wr3jshp/

"Pētījuma ietvaros Aizkraukles novada dome piekrita būt pilotprojekts, lai analizētu iestāžu budžetus dzimumu griezumā un analizētu dažādu pakalpojumu saņēmēju apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem atpūtas un kultūras jomā," informē Aizkraukles novada kultūras nama direktore Anta Teivāne.

"Aizkraukles novada dome un Sabiedrības integrācijas fonds veic Aizkraukles novada iedzīvotāju aptauju par novadā rīkotajiem pasākumiem un apmierinātību ar tiem. Dati tiks izmantoti apkopotā veidā un tiks izmantoti novada domes darba attīstībai. Pateicamies par anketas aizpildīšanai veltīto laiku! Jūsu atbildes palīdzēs uzlabot Aizkrauklē organizēto pasākumu piemērotību un kvalitāti," teikts anketas ievadā.

Novadu ziņas