Aizkrauklē atkal indē leģionellas

Aizkrauklē, Gaismas ielā 6, šodien, 24. aprīlī, un rīt, 25. aprīlī, SIA “Ūdens risinājumi” no Rīgas veic mājas ūdensvada dezinfekciju.

SIA “Lauma A” valdes loceklis Modris Bite informē, ka  trešdien, 26. aprīlī, un ceturtdien, 27. aprīlī, dezinfekcija tiks veikta mājā Lāčplēša ielā 13.

Pārējās mājās, kuru ūdensvadā tika atklāta leģionellas baktērija, vietējā dezinfekcija netiks veikta. “Analīžu rezultātus nosūtījām Veselības inspekcijai, un tās pārstāvji noteica, ka dezinfekcija jāveic Gaismas ielā 6 un Lāčplēša ielā 13, bet pārējās mājās jānodrošina termošoks — ūdens temperatūra naktī vienu stundu tiek nodrošināta plus 70 grādu,” viņš stāsta. “Gaismas ielas 6. mājas un Lāčplēša ielas 13. mājas iedzīvotāju pastkastēs esam ievietojuši paziņojumus par dezinfekciju un iedzīvotāju rīcību tās laikā — viņiem regulāri jānotecina ūdens, kā arī ūdeni dezinfekcijas laikā lietot nedrīkst.”

Saistītais raksts: No 16 Aizkrauklē ņemtajiem ūdens paraugiem astoņos konstatē leģionellas baktēriju

Aizkraukles novadā