Aizkrauklē būs vasaras radošās darbnīcas bērniem

No 1. līdz 30. jūnijam katru darbdienu Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centrā no pulksten 10 līdz 15 notiks vasaras radošo darbnīcu nodarbības bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Bērni varēs darboties dažādās radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās, iet pētniecības gājienos, spēlēt spēles, doties peldēties, mācīties tautas tradīcijas.

Bērnu ēdināšanu - pusdienas - nodrošinās kafejnīca “Solo”. Ēdināšanas izdevumi jāsedz vecākiem,  samaksājot 2,20 eiro Aizkraukles novada domes kontā vai kasē. Maksā ir iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis.

Lai pieteiktu bērnus vasaras radošajām darbnīcām, vienam no vecākiem vai aizbildnim līdz 29.maijam personīgi BJC direktorei jāiesniedz iesniegums. 

BJC direktore Zane Romanova informē, ka šovasar radošajās darbnīcās varēs darboties divas grupas — 60 bērnu.

Dome apstiprināja vasaras radošo darbnīcu nolikumu.

Aizkraukles novadā