Balva — trīs nedēļas Vācijā valodas apguvei

Piedaloties Gētes institūta izsludinātajā konkursā “Gaišie prāti”, Aizkraukles novada vidusskolas 11. klases skolēns Emīls Liedskalniņš ieguvis 1. vietu un galveno balvu — trīs nedēļas Vācijā valodas apguvei — informē Aizkraukles novada vidusskolā. 

Konkursā vācu valoda sasaistīta ar matemātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju.

Emīls sava zinātniski pētnieciskā darba ietvaros izpētīja iespēju uzbūvēt krāsu noteikšanas ierīci un to izgatavoja. Darba konsultants ir skolotājs Guntis Romanovskis. Šajā konkursā tika iesniegti 34 dažādu jomu darbi, 15 no tiem tika prezentēti finālā.

Gētes institūts katra finālista skolai dāvāja arī materiālu komplektu ķīmijas laboratorijai.

Aizkraukles novadā