"Felidā" kaķēni gaida saimniekus

Pauks un Šmauks, Makss un Morics, Lulu un Sisī gaida bērnus un pieaugušos, lai paspēlētos vai arī atrastu sev jaunu mājvietu.

Aizkraukles dzīvnieku
aizsardzības biedrība “Felida”,
tālr. 29872678,
reģ. nr. 40008152158,
konts ziedojumiem LV09PARX0016069935123

Aizkraukles novadā