Foto: Aizkraukles Mūzikas skolas kokles klases 45 gadu jubilejā

Aizkraukles pilsētas kultūras namā notika P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas kokles klases 45 gadu jubilejas pasākums.

Agitas Grīnvaldes-Irukas foto

Aizkraukles novadā