Lietuvieši praktizējas Aizkrauklē

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai izveidojusies sadarbība ar līdzīgu izglītības iestādi Lietuvā.

Četri Aizkraukles Profesionālās vidusskolas audzēkņi, topošie būv­izstrādājumu galdnieki, “Erasmus+” projektā divas nedēļas praktizējās Kauņas tehniskajā profesionālo mācību centrā Lietuvā. Tā ir viena no lielākajām Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm, kurā ir ieguldīti lieli Eiropas fondu līdzekļi materiālās bāzes uzlabošanā. Projektu vadītāja Inita Šale stāsta, ka sadarbība ar lietuviešiem sākās pirms diviem gadiem, kad aizkrauklieši “Erasmus+” projektā iepazina Lietuvas profesionālās skolas un viesojās arī šajā skolā.
Sadarbība ir abpusēja — šomēnes Aizkraukles Profesionālajā skolā un SIA “Avēnija VP” praktizējas trīs Lietuvas skolas audzēkņi, topošie automehāniķi. Lietuvas skolēni bija arī Aizkraukles uzņēmumā “Auto Cardan”. Prakse viņiem noslēgsies 1. decembrī.

Pirms tam Kauņas skolas direktors un projekta vadītājs no Lietuvas bija ieradušies vizītē Aizkrauklē, lai iepazītu skolas piedāvātās iespējas.

Lietuvas skolā profesionālo izglītību apgūst pēc 10. klases beigšanas, mācoties trīs gadus, bet Aizkrauklē — pēc 9. klases, mācoties četrus gadus. 

Aizkraukles novadā