Mācības sāk pirmā pieaugušo grupa

Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā mācības sākusi pirmā pieaugušo izglītības mācību grupa.


Seši pieaugušie līdz 31. jūlijam mācīsies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, iegūstot kvalifikāciju “lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē”.

Aizkraukles novadā