No puķupodiem izgatavo tautumeitas un tautudēlus

Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” par gatavošanos valsts svētkiem liecina katras grupiņas un telpu noformējums, kā arī visu nedēļu notiek dažādi pasākumi. To laikā tiek dziedāta arī valsts himna.  16. novembrī Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” notika svinīgs pasākums “Skani, Latvija!”, uz kuru gan skolotājas, gan bērni devās īpaši saposušies.

Šogad telpu noformējuma izgatavošanai grupiņu skolotājas pulcējās radošajā darbnīcā, kur no apmēram 40 dažāda lieluma māla puķupodiem tapa 11 lelles — tautumeitas un tautudēli.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, šie paši puķupodi tiks izmantoti sniegavīru izgatavošanai.

Aizkraukles novadā