Pieredzi gūst Vācijas uzņēmumos

Līdz 21. februārim astoņi Aizkraukles Profesionālās vidusskolas jaunieši — topošie automehāniķi Kalvis Celmiņš, Māris Mičuls, būvizstrādājumu galdnieki — Ervīns Koka­revičs, Mārtiņš Žuks, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti — Dainis Limanovskis, Karīna Guļāne, Signija Kupšāne, Aleksandrs Romaņenko — devušies mēnesi praktizēties Vācijas nozares uzņēmumos.


Tas notiek “Erasmus+” projektā “Audzēkņu un personāla pieredzes apmaiņa ārzemēs”. Kopā ar jauniešiem pirmo nedēļu Vācijā bija angļu valodas skolotāja Ilona Moršina.

Aizkraukles novadā