Sākumskolas skolēni "Felidas" kaķiem sagādā cienastu, savukārt Profesionālās skolas audzēkņi remontē telpas

Labo  darbu nedēļā  arī Aizkraukles novada vidusskolas 1.a klases skolēni nepalika vienaldzīgi un apmeklēja labdarības dzīvnieku aizsardzības biedrību "Felida." Tajā atrodas krīzes situācijā nonākuši, izbadināti, pamesti vai vardarbībā cietuši kaķi.

Skolēni kopā ar skolotāju Ligitu Veļčinsku un  vecākiem parūpējās par kaķiem nepieciešamo cienastu un spēļmantiņu (arī pašgatavotu) sagādāšanu, lai iepriecinātu četrkājainos draugus. 1.a klases skolēniem tika dota iespēja iepazīties un padraudzēties ar  "Felidas" iemītniekiem.

Labo darbu nedēļā "Felidas" kaķu mītnes apmeklēja arī citu klašu skolēni, samīļojot četrkājainos draugus, dāvinot viņiem kaķu barību un dažādas mantas.

Īpaši labu darbu paveica Aizkraukles Profesionālās vidusskolas viengadīgās grupas audzēkņi —  topošie pavāri un konditori —, divās telpās noplēšot vecās tapetes un sagatavojot virsmu jaunu tapešu līmēšanai.

Ligitas Veļčinskas un Gunas Mikasenokas foto


Aizkraukles novadā