Skrīveri baznīcai naudu nepiešķir, Aizkraukle dāsnāka

Skrīveru novada domes deputāti neatbalstīja Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes lūgumu piešķirt līdzfinansējumu jumta nomaiņai. Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis skaidroja, ka draudzes novadā tiek atbalstītas, pieņemot budžetu, un katru draudzi atbalsta vienādi. 

Aizkraukles luterāņu baznīca  Aizkraukles novada domei lūdza 1300 eiro jumta remontam, un tāda summa arī tika piešķirta.

No Aizkraukles novada budžeta līdzekļiem atbalstīta vēl viena baznīca. Pēc Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudzes lūguma no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirts 1200 eiro sakrālās zāles krāsojuma pabeigšanai. Lielāko daļu līdzekļu finansēja baznīca, savukārt Aizkraukles novada sporta centrs baznīcai izlīdzēja ar sastatnēm. 

Aizkraukles novadā