Veidos Interešu izglītības centru

Aizkraukles novada dome no­lēma Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centram (BJC)  pievienot Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovācijas atbalsta centru (PIIAC) un pēc reorganizācijas to nosaukt par Aizkraukles Interešu izglītības centru.

Lai izvēlētos jaunās iestādes nosaukumu, deputāti balsoja vairākkārt. No trijiem priekšlikumiem — “Jaunrades un izglītības centrs”, “Jaunrades centrs” un “Interešu izglītības centrs” — vislielāko atbalstu guva “Interešu izglītības centrs”. Deputāti sprieda, ka jaunrade saistīta ar mākslu, mūziku, tehnisko dizainu, ar jaunā radīšanu un pieaugušo izglītību neatspoguļo, bet izvēlētais nosaukums iekļauj gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo interešu izglītību. 

Visu rakstu lasiet "Staburaga" 7.marta numurā.Aizkraukles novadā