Aizkraukles novadā

Dzēš parādu

Aizkraukles novada dome nolēma dzēst kādas personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 402,48 eiro apmērā. 2012. gada oktobrī ar...

Atļauj savienot amatus

Aizkraukles novada dome pēc Aizkraukles Bērnu un jauniešu centra direktores, domes deputātes Zanes Romanovas lūguma atļāva viņai savienot centra...

Izsolīs nomas tiesības

Iecavā reģistrētā SIA “Lira D.V.” Aizkraukles novada domē vērsās ar lūgumu līdz šī gada 31. decembrim iznomāt 14 kvadrātmetru  lielu telpu Lāčplēša...