Aizkraukles novadā

Atļauj savienot amatus

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” Aizkraukles novada dome atļāva Aizkraukles Interešu izglītības centra...

Ekskursijā ar audiogidu

Aizkraukles novada tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar Skrīveru novadu izstrādājis un radījis jaunu pakalpojumu tūristiem — audiostāstu par...