Amatu dēvēs citādi

Seces pamatskolā vairs nebūs direktora vietnieka saimnieciskajā darbā, bet būs saimniecības pārzinis.

Jaunjelgavas novada dome nolēma pārdēvēt līdzšinējo amatu, taču amata pienākumi darbiniekam līdz ar to nemainīsies. Saimniecības pārzinis strādās 0,75 likmes slodzi un saņems 385 eiro algu, kā paredzēts Jaunjelgavas novada domes, tās pārraudzības un padotības iestāžu un struktūrvienību amata vienību un mēnešalgu apmēru sarakstā.

Novadu ziņas