Apbalvo skolotājus

Vecumnieku novada izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu ikgadējā konferencē Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals labākajiem pedagogiem pasniedza atzinības rak­stus.

Apbalvojums “Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par ilggadēju, radošu un pašaizliedzīgu darbu, novada un izglītības iestādes vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada atpazīstamību, tika pasniegts 22 pedagogiem, arī Valles vidusskolas sporta skolotājai Gitai Briņķei, mūzikas skolotājai Ainai Voverei, krievu valodas skolotājai Lidijai Bērziņai un deju kolektīvu vadītājai Astrīdai Celmiņai.

Novadu ziņas