Apvienojas ar kaimiņiem

Jaunie Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām paredz, ka turpmāk tās nebūs katrā novadā, bet, ja nepieciešams, varēs veidot vairākas pašvaldības vienotu. Saistībā ar to Pļaviņu novada domē šāda komisijas likvidēta, un turpmāk pļaviņieši darbosies Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā kopā ar Jēkabpils pilsētas un novada, kā arī Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes pašvaldībām.


Tās vadītājs ir Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem ir sadarbība iespējamo plūdu laikā, un to risks Jēkabpilij un Pļaviņām jau tagad ir liels.

Novadu ziņas