Atļauj savienot amatus

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” Aizkraukles novada dome atļāva Aizkraukles Interešu izglītības centra direktorei, domes deputātei Zanei Romanovai savienot direktores un domes deputātes amatu ar  biedrības “Vecāki Aizkrauklei” valdes priekšsēdētājas, Jaunatnes konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieces, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības komisijas priekšsēdētājas amatu.

Dome atzina, ka direktores un deputātes amats nerada interešu konfliktu ar biedrības “Vecāki Aizkrauklei” un domes komisiju amatiem, turklāt atbilstoši likumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu. Zanes Romanovas pienākums ir jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību ētikas normām.

Novadu ziņas