Būs jauna skaņu aparatūra

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu “Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam”. Līdz šim pasākumos kultūras nama darbinieki izmantoja tikai pārvietojamās skandas, kas ir nolietojušās, jo kalpojušas jau vairāk nekā 10 gadu.


Pateicoties LEADER programmas atbalstam, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē uzstādīs jaunas skandas ar stiprinājumu pie zāles sienām.

Novadu ziņas