Gādās jaunas pastalas un lakatus

Valles vidusskolas direktore Gita Eriņa lūdza Vecumnieku novada domi atbalstīt divus Valles saieta nama deju kolektīvus.

Lai varētu sākt gatavoties 2018. gada Dziesmu un deju svētkiem, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle” vajadzīgas jaunas pastalas, bet kolektīvam “Senvalle” — lielie austie lakati un pastalas. Tam papildus nepieciešami 1593 eiro, ko Vecumnieku novada dome arī piešķīra. Abus kolektīvus vada Astrīda Celmiņa. Kolektīvs “Valle” atjaunots pirms 11 gadiem un jau piedalījies divos Dziesmu un deju svētkos, taču “Senvalle” izveidota tikai 2013. gadā, un šī būs kolektīva pirmā iespēja piedalīties svētkos.

Novadu ziņas