Izveido apbalvošanas komisiju

Ņemot vērā finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, Jaunjelgavas novada dome izveidoja apbalvošanas komisiju. Tajā darbosies deviņi cilvēki: Guntis Libeks, Uldis Albiņš, Gunārs Ločmelis, Aina Ķīse, Aigars Stuglis, Svetlana Kalve, Ligita Lejiņa, Aivars Strazdiņš un Uģis Rubenis.

Komisiju vadīs Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, kuram jāsagatavo un apstiprināšanai domē jāiesniedz apbalvošanas komisijas nolikuma projekts.

Novadu ziņas