Jaunjelgavas novada pašvaldība izsolīs cirsmu par sākumcenu 15 000 eiro

6.februārī plkst.10 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā notiks meža cirsmas izsole, kuras sākumcena noteikta 15 005 eiro.

Novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma "Rājumi" meža cirsmu, kuras platība ir teju pieci hektāri. Izcērtamais apjoms ir 1109 kubikmetri.

Izsoles sākumcena noteikta 15 005 eiro, izsoles solis - 200 eiro.

Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 13.februāra plkst.18.

Novadu ziņas